Trio of Salmon

Exquisite plate of salmon tartar, salmon mousse & salmon florette